Będąc w potrzebie często sięgamy po różnego rodzaju pożyczki czy chwilówki. Są one na tyle ogólnodostępne, że zazwyczaj nie mamy problemu ze znalezieniem właściwej oferty i załatwieniem formalności. Problem zaczyna się, gdy w wyniku różnych zdarzeń losowych nie możemy terminowo spłacać zaciągniętego zobowiązania. Firma udzielająca nam pożyczki ma wtedy prawo do skorzystania z pomocy windykatora lub może od razu skierować sprawę do sądu. Najczęściej jednak próbuje tego pierwszego środka w celu odzyskania swoich należności. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak również małych i dużych przedsiębiorstw borykających się ze spłatami swoich zobowiązań.

Windykacja to nie koniec świata

Kiedy już wiemy, że nie damy rady spłacić pożyczki i liczymy się z następstwami, powinniśmy zastanowić się, co możemy zrobić. Zanim zapuka do naszych drzwi komornik minie trochę czasu. W pierwszej kolejności firma będąca wierzycielem będzie chciała zmotywować nas do spłacenia pożyczki. Windykacja jest właśnie taką formą odzyskiwania należności. Ma ona na celu dochodzenie swoich praw do rzeczy lub zapłaty za pomocą różnych środków mieszczących się w granicach prawa. Brak współpracy z windykatorem zakończy się prawdopodobnie wszczęciem postępowania sądowego.

Co daje windykacja polubowna?

Gdy powstaje zadłużenie i nie jest to wynikiem naszej złej woli, możemy zdecydować się na windykację polubowną, która jest zdecydowanie najlepszą formą rozwiązania problemu bez kierowania sprawy na drogę sądową. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej wierzyciel może skierować sprawę do sądu, co zakończy się wydaniem nakazu zapłaty lub egzekucją komorniczą.

Przy windykacji polubownej wykorzystywane są różne metody do zmobilizowania dłużnika do spłaty długu. Są to np. listy z wezwaniami do zapłaty lub telefony przypominające o terminie spłat zadłużenia. Negocjacje prowadzone są w celu zabezpieczenia wierzytelności i ustalenia daty spłat długu. Informowanie dłużnika o możliwości wpisania do rejestru osób zadłużonych BIK, BIG w przypadku dalszego uchylania się od spłaty zadłużenia, co powoduje spadek zdolności kredytowej. Skutkuje to również w przyszłości brakiem zgody na udzielenie jakichkolwiek pożyczek.

Podstawową różnicą między komornikiem a windykatorem jest fakt, że podczas windykacji polubownej możemy liczyć na elastyczne podejście. Często okazuje się, że dłużnik chce spłacić swoje zobowiązania, lecz nie widzi wyjścia ze złej sytuacji. Windykator ma na celu znaleźć dobre dla obu stron rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści. W przypadku podpisania ugody ogranicza się on jedynie do monitorowania spłat i pilnowania umówionych terminów.

Polubowna windykacja długów może okazać się skuteczna. Działania zmierzające na ugodowej drodze do odzyskania należności często przynoszą spodziewane rezultaty. W przypadku kiedy to my jesteśmy wierzycielami i nie możemy odzyskać swoich należności, również możemy skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która będzie starała się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie i doprowadzić do odzyskania zadłużenia. W profesjonalny sposób poprowadzi negocjacje, by odzyskać należne środki. Z punktu widzenia zarówno dłużnika, jak i wierzyciela polubowna windykacja jest o wiele mniej dotkliwą formą odzyskania długu niż długotrwały proces sądowy.