Wiele osób zdecydowanych na otworzenie własnej firmy, zastanawia się jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności. Jedną z form finansowania, które cieszą się dużą popularnością, są dotacje unijne. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek kroków, warto najpierw dowiedzieć się kto może starać się o dotację unijną, jak wygląda cała procedura wnioskowania oraz jakie warunki trzeba spełnić.

Czym są dotacje unijne? Najważniejsze informacje

W ramach wsparcia finansowego jakim są dotacje unijne, początkujący przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach ze środków Unii Europejskiej. Rozwiązanie to jest popularne nie tylko w Polsce ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Otrzymane środki można wykorzystać w przyszłości na otworzenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Są one doskonałą formą pomocy zwłaszcza dla osób młodych, które posiadają ciekawy pomysł na otworzenie własnego biznesu. O środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne które ukończyły 30 rok życia a także osoby niepełnosprawne czy bezrobotne kobiety. Celem programu jest wsparcie przedsiębiorczości oraz rozwój lokalnych biznesów.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności – jak dostać?

Jednym z najważniejszych elementów przed rozpoczęciem prowadzenia działalności i wnioskowania o dotację jest ocenienie czy pomysł na biznes ma szansę powodzenia na rynku. Ważne jest także sprawdzenie jakie projekty unijne są obecnie realizowane w województwie lub rejonie.

W dalszej kolejności należy skontaktować się z realizatorem projektu oraz zgłosić swoją chęć do przystąpienia do projektu. W takim wypadku należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Elementem niezbędnym aby ubiegać się o dofinansowanie jest także napisanie wniosku o przyznanie środków unijnych. Z reguły jego wzór jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz zawiera szczegółową instrukcję. Jednak dla osób niedoświadczonych, kompleksowe jego wypełnienie może sprawiać trudności. Dlatego też warto skorzystać z usług firmy, która oferuje pisanie wniosków o dotacje. Zyskuje się fachową pomoc oraz zwiększa swoje szanse powodzenia.

Wniosek ten powinien w szczególności zawierać:

– nazwę projektu i dane osoby wnioskującej,

– szczegółowy opis projektu (wraz z lokalizacją) oraz jego harmonogram,

– cele projektu oraz główne jego założenia,

– opisanie korzyści jakie płyną z jego realizacji,

– dołączenie biznesplanu, często też analizy SWOT,

– określenie źródeł finansowania oraz wnioski z przeprowadzonej analizy finansowej czy ekonomicznej.

Z uwagi na złożoność wniosku, przeprowadzenie szczegółowych analiz oraz konieczność dołączenia załączników takich jak np. analiza ekonomiczna czy biznesplan, dobrym rozwiązaniem okazuje się być skorzystanie z usług firm oferujących rozmaite usługi księgowe. Dzięki profesjonalnym radom oraz wyliczeniom, zyskuje się większe szanse na dużą liczbę punktów przy rozpatrywaniu wniosków oraz uzyskanie środków na rozpoczęcie działalności.