Podatek od spadków i darowizn

Wraz z nabyciem własności drogą dziedziczenia lub też w formie przekazania darowizny, kluczowe jest dopełnienie wszystkich formalności związanych również z urzędem skarbowym. Mowa w tym przypadku właśnie o podatku od spadków oraz darowizn. W momencie otrzymania własności z tych tytułów, powstaje obowiązek podatkowy. I to właśnie na podatniku spoczywa obowiązek uiszczenia właściwego podatku oraz poinformowaniu urzędu skarbowego o zaistniałej zmianie. W ramach podatku od spadków oraz darowizn, podatki może skorzystać z tzw. kwoty wolnej od podatku. Jest to kwota pomniejszająca wysokość podatku, który powinien zostać przekazany do właściwego urzędu skarbowego po zaistnieniu takiego obowiązku – podkreślają pracownicy biura doradztwa podatkowego w Poznaniu

Jaka jest aktualnie kwota wolna w podatku od spadów i darowizn? 

W 2022 roku obowiązują zasady podatkowe wskazujące, iż kwota wolna od podatku dla I grupy podatkowej (najbliższa rodzina) to 9,637 zł, dla II grupy podatkowej 7,276 zł oraz dla III grupy podatkowej – 4,902 zł.

Zmiany w 2023 roku 

Ministerstwo Finansów już w sierpniu zapowiedziało wprowadzenie zmian w zakresie podatków od spadków oraz darowizn. Już od lat wskazywana jest potrzeba reformy w tym zakresie. Kwoty wolne od podatku od spadów oraz darowizn nie były zmieniane od 2003 roku. Jest to niemal 20 lat, podczas, których znacznie zmieniła się wysokość płacy minimalnej, a także kwoty wolne od pozostałych podatków. Kluczowa zmiana ma dotyczyć podwyższenia kwot wolnych od podatku od spadków oraz darowizn dla wszystkich trzech grup podatników – wskazują pracownicy kancelarii doradztwa podatkowego w Poznaniu. Dla grupy pierwszej kwota ta ma wzrosnąć o 797 zł, dla drugiej grupy o 602 zł oraz dla trzeciej grupy o 406 zł. Zmianie ulegną również łączne kwoty otrzymania darowizny zarówno od jednego jak i wielu darczyńców. Kwota wolna od podatku w przypadku jednego darczyńcy ma wynosić 10,434 zł oraz w przypadku wielu darczyńców – 20,868 zł. Specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego wskazują, iż zmiany te będą bardzo korzystne dla wszystkich osób, które zobowiązane będą w kolejnym roku do uiszczenia podatku od spadków oraz darowizn. Niejednokrotnie jednak wskazuje się, iż zmiany te mogą być niewystarczające w stosunku do zmian, które faktycznie w zakresie finansowym wystąpiły w ciągu ostatnich 20 lat.

Podsumowując, proponowane zmiany są korzystne dla wszystkich podatników, którzy w kolejnym roku będą zobowiązani do uiszczenia podatku od spadków oraz darowizn. Co więcej, kluczowa informacja dotyczy zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich trzech grup podatkowych. Należy podkreślić, iż aktualnie cały czas trwają pracę nad przygotowaniem rozporządzenia i jego finalna wersja może nieco różnić się od aktualnie przedstawianej.