Kwestia ochrony środowiska to jeden z palących problemów. Promowanie rozwiązań ograniczających emisję spalin i redukcję zużycia energii przeobraża zachowania konsumentów i wpływa na funkcjonowanie wielu firm. Wiele osób poszukuje też specjalistycznej wiedzy, która pomoże sprostać nowym wyzwaniom w zakresie energetyki. Odpowiedzią na te potrzeby są studia podyplomowe proponowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Jakie zagadnienia są omawiane podczas zajęć?

Kierunek Energetyka Odnawialna dla Biznesu obejmuje zagadnienia związane z energetyką odnawialną, inwestycjami i rynkiem energii. Mowa tutaj między innymi o technologiach OZE (odnawialnych źródeł energii), prognozie cen energii elektrycznej i taryf, podstawach funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wpływie unijnych regulacji klimatycznych na rynek energii, uwarunkowaniach politycznych oraz finansowych rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, tworzeniu biznesplanów i analizie ryzyka, sprzedaży i kontraktowaniu, trendach rozwojowych energii odnawialnej w Polsce i na całym świecie, ocenie zasobów odnawialnych źródeł energii dla potrzeb planowania inwestycji oraz finansowaniu projektów (instrumenty finansowe, project finance, źródła finansowania, itp.).

Dla kogo studia mogą okazać się szczególnie przydatne?

Program studiów może został opracowany z myślą o dostawcach technologii i usług energetycznych, przedstawicielach banków finansujących projekty energetyczne, inwestorach i deweloperach działających w obszarze energetyki odnawialnej, a także menadżerach odpowiedzialnych za redukcję kosztów w przedsiębiorstwach.

Dlaczego warto studiować na tym kierunku?

Podczas zajęć bardzo duży nacisk kładzie się na przekazanie wiedzy na temat dwóch najbardziej konkurencyjnych technologii: wiatrowej oraz fotowoltaicznej. Dokonywana jest analiza projektów w aspekcie rynkowym i finansowym. Studenci mają możliwość poznania oraz zrozumienia światowych i unijnych trendów związanych z energetyką odnawialną. Przekazywane są także analizy i wyniki monitoringu wdrażania w Polsce m.in. dyrektywy o OZE oraz realizacji rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną. Absolwenci tego kierunku będą zatem w stanie zastosować aktualną wiedzę z obszaru odnawialnych źródeł energii w praktyce.

Energetyka odnawialna – studia z przyszłością

Wzrost rynku odnawialnych źródeł energii stale rośnie, wobec czego zwiększa się zapotrzebowanie na nowe kadry posiadające odpowiednie kompetencje do pracy w obszarze energetyki. Doskonałym rozwiązaniem stają się studia podyplomowe, podczas których można zdobyć wiedzę z obszaru energetyki odnawialnej, poznać uwarunkowania polityczne i ekonomiczne oraz potrzeby rynku względem redukcji kosztów energii. Studenci mają także szansę zdobywać wiedzę na dwóch poziomach:

  • poziomie regulacyjnym i technologicznym;
  • poziomie oceny opłacalności i praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych.

Ze względu na fakt, że energetyka odnawialna przestaje być rozwiązaniem niszowym, a zainteresowanie redukcją kosztów energii stale rośnie, studia w tym obszarze będą bardzo perspektywiczną inwestycją. Są także świetnym rozwiązaniem dla tych organizacji, które już dziś chciałyby pozyskać ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za optymalizację procesów i kosztów eksploatacyjnych.