Uzależnienia, przede wszystkim od alkoholu i narkotyków, to w dzisiejszych czasach powszechny problem. Nałóg potrafi zrujnować życie. Osoba uzależniona niszczy swoje zdrowie, relacje z najbliższymi i zaniedbuje obowiązki. Najlepszym sposobem na pokonanie nałogu jest kilkutygodniowy pobyt w ośrodku leczenia uzależnień. Terapia tego typu ma kilka podstawowych zalet.

Całodobowa opieka medyczna

Opieka lekarska jest bardzo potrzebna osobom uzależnionym, szczególnie w początkowym okresie abstynencji. Terapia w ośrodku leczenia uzależnień zwykle rozpoczyna się od detoksu. Pozwala on na wzmocnienie organizmu i oczyszczenie go ze szkodliwych substancji. Dzięki całodobowej opiece medycznej i indywidualnie dobranej terapii, nieprzyjemne skutki uboczne odstawienia substancji odurzających zostają w dużej części zniwelowane.

Brak pokus

Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień to całkowite odcięcie się od świata zewnętrznego. Cała terapia i codzienny rozkład dnia skupiają się na tym, aby pokonać uzależnienie. Pacjent ma zapewnioną stałą opiekę specjalistów, którzy pomagają przetrwać najtrudniejsze chwile i się nie poddawać.

Skupienie na leczeniu

Życie codzienne wiąże się nieodłącznie z licznymi obowiązkami i stresem. Osoba uzależniona, która decyduje się samodzielnie zerwać z nałogiem musi jednocześnie poświęcać uwagę problemom zawodowym i osobistym. Jest to niezwykle trudne zadanie, zwłaszcza w początkowym etapie odstawienia substancji odurzających.

Tymczasem terapia w specjalistycznym ośrodku daje pacjentowi możliwość wyciszenia i skoncentrowania się wyłącznie na walce z nałogiem. Leczenie uzależnień to złożony proces, który jest najbardziej efektywny, kiedy można poświęcić mu cały swój czas i uwagę.

Terapia indywidualna i grupowa

Uzależnienie bardzo negatywnie wpływa na psychikę. Nałóg powodować może np. depresję lub stany lękowe. W takich przypadkach pomoc terapeuty jest niezbędna, aby leczenie było skuteczne.

Ośrodki leczenia uzależnień oferują zarówno terapie indywidualne, jak i grupowe. Te ostatnie pozwalają pacjentowi zrozumieć, że nie jest sam ze swoim problemem i podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami.

Brak poczucia wyobcowania

Pozostawanie w otoczeniu osób z tym samym problemem pozwala pacjentom poczuć się swobodnie. Nałóg dla osób uzależnionych jest zwykle powodem do wstydu i niskiej samooceny. Ośrodek uzależnień to miejsce, w którym pacjenci mogą otwarcie mówić o swoich problemach. Świadomość, że inni przechodzą przez to samo stanowi również motywację, żeby się nie poddawać.

Terapia w ośrodku leczenia uzależnień to zdecydowanie najlepszy sposób na pokonanie nałogu. Wystarczy poświęcić kilka tygodni, aby rozpocząć nowe, lepsze życie w trzeźwości.