W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez smartfona. Większość ludzi sięga po niego wielokrotnie w ciągu dnia. Dopóki sprzęt jest sprawny i użyteczny, niewiele osób myśli o ewentualnych następstwach jego utraty lub uszkodzenia. Dopiero w momencie kradzieży lub awarii, koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu potrafią spędzać sen z powiek. Przygotowanie się na taką ewentualność jest możliwe dzięki ubezpieczeniu smartfona. Jakie zalety ma skorzystanie z tego rozwiązania?

1. Koszt ubezpieczenia jest wielokrotnie niższy od kosztów naprawy

Polisa obejmująca ochronę telefonu kosztuje jedynie część jego pierwotnej wartości. Oznacza to, że za określoną w umowie składkę ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za konieczność naprawy uszkodzeń mechanicznych, zalania, awarii czy kradzieży telefonu (w zależności od wybranego wariantu polisy). Dzięki temu, w przypadku zajścia zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie, użytkownik nie ponosi kosztów związanych z przywróceniem sprzętu do stanu pierwotnego. Jeśli naprawa jest niemożliwa, możemy liczyć na odszkodowanie określone w umowie z ubezpieczycielem.

2. Ubezpieczenie telefonu ma szerszy zakres odpowiedzialności niż standardowa gwarancja producenta

Mając wykupioną polisę ubezpieczenia smartfona, możemy liczyć na jego naprawę w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (a listę ich znajdziemy w polisie). W odróżnieniu od gwarancji producenta sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie smartfona obejmuje poza awariami wynikającymi z wad producenckich także te, których wina leży po stronie użytkownika. Nie może być to jednak działanie umyślne, ani wynikające z rażącego niedbalstwa, a jedynie okoliczność niezależna od woli ubezpieczonego. Takie sytuacje to np. zalanie czy stłuczenie ekranu.

3. Odciążenie od kosztów wygenerowanych przez złodzieja

Niezwłoczne zgłoszenie kradzieży smartfona do ubezpieczyciela pozwala na uniknięcie konieczności regulowania rachunku za połączenia wykonane przez złodzieja z naszego telefonu. Chroni to nas przed ponoszeniem kosztów za używanie telefonu do wykonania połączeń na płatne numery. Dzięki temu unikamy płacenia wysokiego rachunku telefonicznego za rozmowy czy SMS-y. Trzeba jednak pamiętać, że opcja ta na ogół nie jest dostępna w podstawowym pakiecie ubezpieczenia i trzeba za nią dodatkowo zapłacić.

4. Ubezpieczenie nie zawiera ukrytych kosztów

Polisa chroniąca smartfon jest wolna od dodatkowych kosztów. Oznacza to, że poza określoną w umowie składką, użytkownik nie partycypuje w kosztach naprawy.

5. Ubezpieczenie smartfona to komfort zarówno dla posiadaczy nowych, jak i starszych modeli telefonów

Ubezpieczenie telefonu jest usługą kupowaną najczęściej w przypadku nabywania nowego i droższego modelu telefonu. Nie oznacza to jednak, że starsze urządzenia są wyłączone z możliwości ich zabezpieczenia w ten sposób. Wysokość składki zależy, poza wiekiem, od wartości telefonu i długości trwania polisy. Ubezpieczenie daje poczucie komfortu, że w razie zaistnienia szkody objętej polisą, ubezpieczony nie musi się martwić ponoszeniem niespodziewanych kosztów na jego naprawę.

Zakup ubezpieczenia smartfona jest zabezpieczeniem na wypadek powstania konieczności naprawy lub utraty telefonu. Niewielka (w porównaniu do wartości sprzętu) składka pozwala na objęcie ochroną przed wieloma zdarzeniami losowymi, co zapewnia posiadaczom smartfona niezwykły komfort – w przypadku ich zaistnienia, nie muszą martwić się niespodziewanym wydatkiem.