Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa to koło, mające zrzeszać młodzież żydowską z różnych zakątków Polski. Nazwa powstała według decyzji Zebrania Założycielskiego. Funkcje przewodniczącego objęła Slava Melnyk, sekretarzem został Mateusz Majman, natomiast na skarbnika wybrano Aleksandra Dobrzyńskiego. Do komisji kontrolującej zostali przyłączeni: Zofia Agata Zięba, Andrzej Pałys i Abraham Aleksander Hayman. Powstała 2 listopada 2007 roku z siedzibą w Warszawie, zaraz po zlikwidowaniu Polskiej Unii Studentów Żydowskich. Założono ją, ponieważ zauważono potrzebę zrzeszania młodych Żydów, a dotychczasowe formy nie okazały się być w ich mniemaniu samowystarczalne i całkowicie skuteczne oraz nie spełniały wszystkich potrzeb mniejszości żydowskiej. Docelowo chciała integrować młodzież żydowską, poprzez liczne spotkania, wyjazdy, seminaria, przypominanie ważnych wątków historycznych i tradycji, a także pomóc im zaadoptować się w naszym kraju, zacierając różnice społeczne i kulturowe. Mogli brać w niej udział wszyscy chętni pochodzenia żydowskiego w wieku od 16 do 35 lat. Organizacja była członkiem Europejskiej Unii Studentów Żydowskich oraz Światowej Unii Studentów Żydowskich, mając nadzieję, że posiadając tak szeroki zasięg, będą mieli większe możliwości na rozwój i upowszechnianie ważnych informacji i ciekawostek o ludności pochodzenia żydowskiego.

Główne cele organizacji

ŻOOM starał się przeciwstawiać i zapobiegać próbom wszelkiej dyskryminacji tej mniejszości etnicznej, tak aby ludność mogła czuć się swobodnie i nie móc się obawiać przejawów antysemityzmu. Organizacja chciała również nawiązywać kontakty z innymi stowarzyszeniami w Polsce i poza jej granicami, wspierać i okazywać różnorodną pomoc członkom grupy, którzy chętnie udzielają się w organizowanych spotkaniach i wydarzeniach. Innym celem był udział w życiu publicznym Rzeczpospolitej Polskiej, co wiązało się z równouprawnieniem bez względu na narodowość i pochodzenie. Dążyli oni również do rozwoju, poznawania, nie zacierania się i promowania historii, tradycji i kultury żydowskiej. Organizowali również zbiórkę pieniężną, która była przeznaczona na cele statutowe oraz pomoc finansową najbardziej potrzebującym członkom organizacji.

Przykład działania stowarzyszenia Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej

Organizacja chętnie brała udział w różnego rodzaju wydarzeniach, odnosząc sukcesy. Jednym z nich był zdobyty unijny grant w ramach programu „Młodzież w Działaniu”. Projekt został dofinansowany i nosił tytuł  „Polscy Żydzi. Filmowa edukacja międzykulturowa”. W pierwszym etapie członkowie organizacji stworzyli film dokumentalny pod tytułem „8 historii, które nie zmieniły świata”. Jego głównym zamysłem było zacieranie luki i różnic między młodszym a starszym pokoleniem społeczności żydowskiej. Docierając do starszego pokolenia i ukazania historii Żydów z czasów międzywojennych mogli uczulić młodsze pokolenie i uświadomić ich jak traumatyczną i bogatą historię ma ich mniejszość etniczna oraz jakie należy wyciągnąć z niej wnioski. Drugi etap miał wymiar naukowo-edukacyjny. Zorganizowano warsztaty międzykulturowe w szkołach ponadpodstawowych z Warszawy i okolic. Miało to na celu naświetlanie historii oraz budowanie więzi między młodzieżą pochodzenia żydowskiego a polską społecznością, a także promowanie organizacji ŻOOM-u.

7 lutego 2016 roku Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Za powód podano niedostateczny poziom zainteresowania organizowanymi spotkaniami i wydarzeniami oraz brakami kadrowymi. Należy mieć nadzieję, że za jakiś czas powstanie podobna organizacja, pomagająca ludności żydowskiej, aby historia i tradycja tej mniejszości nigdy nie została zapomniana.