Sprężone powietrze jest wykorzystywane w wielu branżach, dlatego podczas projektowania instalacji sprężającej warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, by uniknąć błędów, które wpłyną na wydajność, ekonomiczny aspekt oraz całokształt procesu.

Jak zwiększyć efektywność instalacji sprężonego powietrza?

Poniżej prezentujemy kilka typowych błędów, dzięki którym dowiesz się, jak przedłużyć żywotność swojej sprężarki oraz zmaksymalizujesz ilość sprężonego powietrza przy jak najmniejszych wydatkach pieniężnych podczas jego wytwarzania.

Używasz sprężarki stałoobrotowej zamiast zmiennoobrotowej

Sprężarka stałoobrotowa pracuje zawsze z tą samą prędkością i pobiera zawsze tyle mocy, ile potrzebne jest do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na sprężone powietrze, nawet jeśli zapotrzebowanie jest mniejsze od maksymalnego. Ponieważ prędkość obrotowa silnika nie może się zmienić, każda zmiana zapotrzebowania na sprężone powietrze powoduje przestawienie zaworu wlotu powietrza w celu odprowadzenia większej lub mniejszej ilości sprężonego powietrza. Natomiast sprężarka zmienoobrotowa dostosowuje swoją prędkość obrotową do zapotrzebowania na sprężone powietrze. Kupno sprężarki zmiennoobrotowej wiąże się z większymi kosztami, ale inwestycja szybko się zwraca dzięki niższym kosztom eksploatacyjnym.

Korzystasz z osuszaczy sprężonego powietrza, które są niskiej jakości

Osuszacze do kompresora to jeden z najważniejszych elementów instalacji sprężonego powietrza. Jego celem jest efektywne wyeliminowanie wilgoci z powietrza, dzięki czemu zwiększa się wydajność, a jednocześnie zmniejsza ilość niepożądanych substancji. Wysoka jakość sprężonego powietrza wpłynie potem na bezawaryjną pracę urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem, ponieważ nie doprowadzi do korozji osprzętu. Funkcją osuszaczy jest także niedoprowadzenie do zamarzania przewodów w przypadku pracy w niskich temperaturach.

Instalacja pracuje ze zbyt wysokim ciśnieniem

Najczęściej instalacje sprężonego powietrza pracują z ciśnieniem, które nie przekracza 7 barów. Czasem zdarza się, że ustawiasz wyższe ciśnienie, by pokonać spadek. Jednak jest to nieprawidłowe, ponieważ każde podwyższenie ciśnienia powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wybierz odpowiedni zbiornik sprężonego powietrza

Zbiornik sprężonego powietrza to jeden z kluczowych elementów instalacji, który ma za zadanie  przede wszystkim magazynowanie gazu, ale także tłumienie pulsacji medium wychodzącego ze sprężarki i obniżanie temperatury gazu. W tym wypadku nie zawsze większy zbiornik jest lepszy. Pojemność zbiornika często wynosi około 30% wydajności instalacji sprzężonego powietrza.

Zatroszcz się o odpowiednie filtry

Instalacja sprzężonego powietrza zasysa powietrze z zewnątrz, dlatego jest ważne, by następowała filtracja sprężonego powietrza. Dzięki filtracji nie dostanie się żaden pył i inne zanieczyszczenia, które nie są mile widziane w branży medycznej, chemicznej, spożywczej, a nawet elektronicznej.

Przede wszystkim Twoje urządzenie powinno być regularnie kontrolowane, by w razie potrzeby dokonać jego regeneracji. Pamiętaj także, aby systematycznie uzupełniać olej i serwisować urządzenie. Zwrócenie uwagi na kilka ważnych aspektów pozwoli Ci poprawić efektywność i przedłużyć trwałość Twojej instalacji sprzężonego powietrza.