Wykonywanie regularnych oraz rzetelnych przeglądów w odniesieniu do wszelkich niezbędnych norm korzystania z wózków widłowych ma na celu zabezpieczenie przed ewentualnymi nieprawidłowościami i jednocześnie umożliwienie w pełni bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Przeprowadzanie weryfikacji stanu technicznego wózków widłowych stanowi niezbędny czynnik nie tylko w odniesieniu do przepisów prawnych, ale również w trosce o zachowanie bezpieczeństwa, a tym samym unikanie prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji narażania na szwank zdrowia czy nawet życia pracownika.

Przegląd specjalny po wprowadzeniu przepisów o resursie

Szczególnym rodzajem przeglądu, o którym warto wspomnieć w kontekście UTB jest przegląd specjalny wózka widłowego.

Na mocy wprowadzonych w 2018 roku przepisów wózki widłowe muszą przejść ocenę stanu technicznego, czyli tzw. przegląd specjalny po wyczerpaniu się resursu. Określenie to odnosi się do podanego przez producenta określonego wózka widłowego przewidywanego czasu eksploatacji. Czas ten wyrażony jest w motogodzinach (MTH). Zostaje on wyznaczony przez producenta w oparciu o szacowane możliwe zużycie poszczególnych części niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Możemy tu przede wszystkim zwrócić uwagę na elementy podlegające dużej sile obciążeń, a materiały użyte do ich wykonania, tracą optymalne właściwości dalszego użytkowania wskutek tzw. zmęczenia.

Zgodnie z przepisami w sytuacji, gdy producent nie określił ściśle resursu, możemy przyjmować, iż przeprowadzenie czynności związanych z przeglądem specjalnym powinny zostać wykonane po upływie 10 lat eksploatacji urządzenia.

W kontekście wprowadzenia pojęcia resursu podczas eksploatacji urządzenia w postaci wózka widłowego – jego użytkownik jest zobowiązany dokumentować efektywny czas jego pracy. Wspomniane wymogi odnoszą się do rejestru oraz zapisów w dzienniku konserwacji.

Przeglądy wózków widłowych związane z wyczerpaniem resursu

W kontekście przeglądu specjalnego wózka widłowego należy wykonać szereg określonych czynności, związanych przede wszystkim z weryfikacją jego konstrukcji nośnej, podzespołów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, jak i elektrycznych. Należy również poddać kontroli stan wyposażenia pełniącego funkcję stricte odpowiadającą za bezpieczeństwo. Całokształt wymaganych czynności w powyższym procesie powinien zostać ustalony w oparciu o zalecenia producenta. W przypadku gdy nie zostały one dokładnie wyznaczone, obszary mogą być określone przez osobę kompetentną. Specjalista powinien dysponować wiedzą z obszaru przeglądów specjalnych określających zalecenia do dalszej eksploatacji urządzenia. Należy wówczas wyznaczyć spis koniecznych napraw bądź modernizacji. Ważnym aspektem jest także ustalenie zasad dotyczących prowadzenia bieżących przeglądów oraz czynności konserwacyjnych.

Reasumując przegląd specjalny wózka widłowego należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta bądź w przypadku zaistnienia określonych niepokojących sytuacji. Należy wówczas sprawdzić stan techniczny poszczególnych części urządzenia, zapewniając tym samym bezpieczną higienę pracy. W sytuacji, gdy producent nie wyznaczył określonych norm, pomocne będzie ustalenie resursu przez pracowników serwisów wózków widłowych.